Informatievoorpaardenliefhebbers.jouwweb.nl
Home » Verzorging paard » Toiletteren

Toiletteren

Gebruik voor het toiletteren een speciaal voor dat doel bestemde ronde schaar met afgeronde punten. Met deze schaar worden de overtollige haren bij de keelgang en buiten de oorschelpen weggeknipt. Ook de manen op de plaats waar het hoofdstel achter de oren komt te liggen, kun je wegknippen. De tastharen rond de ogen, lippen en neus worden korter gemaakt. Deze haren mag je nooit helemaal afknippen, omdat ze belangrijke tastdelen zijn voor het paard

De manen en de maantop trek je met een trekkammetje. De juiste lengte is ongeveer een handbreed. Begin altijd bij de oren en werk dan in de richting van de schoft

De haren aan de benen en aan de zijkanten van de staartwortel kun je knippen, trekken of scheren met een tondeuse. De onderkant van de staart moet ongeveer halverwege het pijpbeen komen. Met een tondeuse kunnen ook de haren aan de kroonrand gemakkelijk afgeschoren worden. Paarden worden geschoren om ze een eleganter uiterlijk te geven en minder te laten zweten. Weilandpaarden mogen absoluut niet worden geschoren, daar de vacht hen beschermt tegen vuil, kou en insecten

Voordat je de vlechtjes maakt, moeten de manen goed geborsteld zijn. Vervolgens maak je ze vochtig met een spons, waardoor het vlechten gemakkelijker gaat. De vlechtjes worden steeds gemaakt van drie plukjes manen met een breedte van ongeveer 5 cm

Naarmate het herfst wordt, krijgen met name paarden die veel in de wei lopen al vrij snel hun dikke wintervacht om zich te beschermen tegen de winterkou. Er ontstaan echter problemen als paarden met een dikke vacht regelmatig moeten werken. Door die vacht zweten de paarden en pony's snel tijdens het werk en daardoor gaat hun conditie duidelijk achteruit. Het nadeel van die lange haren is ook dat de huid na het werk maar langzaam opdroogt, waardoor het paard meer kans heeft om kou te vatten. De oplossing ligt in het scheren van de dieren. Om verharingsproblemen te voorkomen, kun je het beste met scheren wachten tot de wintervacht zich helemaal heeft ontwikkeld. Het scheren kan op verschillende manieren gebeuren. Een rijpaard wordt anders geschoren dan een tuigpaard. Het haar op de plaats van het zadel wordt niet geschoren. Omdat het zadel door de stoppeltjes van het scheren niet vlak genoeg zou liggen, is de kans groot dat je het paard doorrijdt. Na het scheren moet het paard op stal twee dunne dekens of één dikke deken op

Het minst ingrijpende scheerpatroon is het dekenmodel. Hierbij worden slechts de buik, borst en keelgang uitgeschoren, waardoor het net lijkt of het paard een deken op heeft. Dit model wordt met name in Engeland veel gehanteerd. Men noemt het daar de blanket chip

Bij het toiletteren komen de manen als eerste aan de beurt. Voordat je aan het eigenlijke uitdunnen begint, moeten de manen goed uitgeborsteld worden. Direct achter de oren kun je een klein gedeelte van de manen wegknippen, namelijk daar waar het kopstuk op de manenkam komt te liggen. Verder is het niet verstandig om de manen te knippen, omdat ze dan stug en dik worden. Door met twee handen de kam vast te houden en daar wat spanning op te zetten, zal je de manen uit de hals trekken, neem kleine stukjes tegelijk en ruk niet aan de manen. Op deze wijze worden de manen eerst uitgedund en daarna ingekort totdat een lengte is verkregen van een handbreedte, ongeveer 10 cm. De lengte is zeer geschikt voor het invlechten. Het uitdunnen van de manen vindt plaats vanaf de oren, waar vandaan naar beneden naar de schoft wordt gewerkt. Door het uitgedunde gedeelte telkens tijdens de bewerking uit te borstelen, kun je zien of de verlangde lengte van de uitgedunde manen bereikt is. Zo voorkom je dat op bepaalde plaatsen teveel of te weinig wordt uitgedund. Ook de maantop wordt op de wijze bewerkt. Indien de manen te dun zijn om te trekken, kun je ze met een half geopende schaar op lengte schaven. Om goed te kunnen invlechten is een zo gelijkmatig mogelijke bewerking van de manen vereist, wat dikte en lengte betreft vanaf de oren tot de schoft. De te gebruiken manentrekkam moet een niet te dikke botte rug hebben

De uitstekende neus en lipharen worden weggeknipt, evenals de lange haren aan en tussen de onderkaken en de keel. Ook de lange uitstekende haren onder en boven de ogen worden weggeknipt. Hierbij dient er speciaal op te worden gelet, dat de schaarpunt niet in de richting van het oog wordt gehouden, maar juist daarvan af, dit om de oogbeschadigingen te voorkomen. Het bijknippen van haren in de oren dient als volgt te gebeuren. Het oor wordt in de volle linkerhand genomen en samengedrukt. De dan buiten de oorrand stekende haren worden met de schaar van onder naar de punt van het oor toe, kort langs de rand weggeknipt

Het opknippen van de benen wordt uitgevoerd met een toiletteerschaar en een manenkam. Het te bewerken haar wordt iets opgekamd, het haar dat dan door het kammetje heen steekt wordt afknipt. Ook worden de haren van de kroonrand ingekort. Het opknippen van de benen geschiedt verder alleen aan de achter- of zijkant van de kogel en pijp. Dit kun je ook met een scheerapparaat doen. De witte aftekeningen scheer je naar boven toe op, de rest met het been mee naar beneden

Afhankelijk van het gebruik van een paard, kiest men voor één van de volgende mogelijkheden:

-          Bij paarden die in het terrein worden gebruikt, scheert men de benen niet

-          Bij jachtpaarden, die soms lang moeten galopperen maar die zeker zo vaak over de billen en de onderzijde van de hals. Dit noemen we Blanket of Hunter Clip. Zo kunnen zij hun warmte makkelijk kwijt na een galop en zijn toch tegen een te grote afkoeling beschermd, evenals tegen regen of sneeuw. En variant op hetzelfde thema krijg je wanneer de hals wel helemaal wordt uitgeschoren, maar de beharing op de rug, lendenen, achterhand en flanken intact wordt gelaten. Dit wordt Half Blanket Clip genoemd

-          Bij paarden die het meeste binnen werken, wordt allen de zadelplaats niet uitgeschoren. In sommige gevallen scheert men ook hier de benen niet. Wanneer meerdere zadels van verschillend model op hetzelfde paard worden gebruikt, kan dat niet. Bijvoorbeeld bij het gebruik van een dressuurzadel en een veelzijdigheidszadel. In dat geval wordt de extra bescherming die het lange haar de rug onder het zadel biedt, beperkt tot een ovaaltje op de rug

Maak een Gratis Website met JouwWeb