Informatievoorpaardenliefhebbers.jouwweb.nl

Koliek

Voorbeelden van verschijnselen kunnen zijn:

1. Afwisselend liggen en staan

2. Rollen

3. Kijken naar de buik

4. Om zich heen trappen

5. Zich laten vallen

6. In de plashouding gaan staan

7. Achteruit lopen

8. Flemen met de bovenlip

De pijn bij koliek wordt veroorzaakt door:

1. Het oprekken van de darm

2. Buikvliesontsteking

Koliek kan veroorzaakt worden door alle organen die zich in de buikholte bevinden. Indien koliek bij een paard herkent wordt, kan men het beste met het paard wandelen en de dierenarts bellen

In lichte gevallen kan koliek spontaan overgaan, echter bij ergere gevallen is hulp meestal noodzakelijk

Het gaan liggen van een paard, dat koliek heeft is op zich zelf niet zo erg. Wel vervelend is het feit, dat sommige paarden zich vastrollen of benen verwonden aan voerbakken en dergelijke. Het feit dat een paard met een acute koliekaanval mest, zegt niet zoveel. De darm van een gemiddelde paard is ongeveer 45 meter lang. De mest die door een paard geproduceerd wordt zit al in de laatste halve meter darm. Bij een paard dat gedurende langere tijd koliek heeft wordt het uiteraard wel weer belangrijk dat er mest geproduceerd wordt. Indien een paard gedurende langere tijd (denk dan aan 6 - 8 uur) koliek heeft, wordt wandelen ook minder noodzakelijk. Een langdurige koliek kan een paard uitputten en als je paard dan ook nog voortdurend moet wandelen, komt dat de algemene toestand van het dier zeker niet ten goede

Als de dierenarts bij een paard met koliek geroepen wordt, zijn in het verhaal over het paard een aantal zaken wezenlijk

A Hoe lang heeft het paard al koliek; is het moment van de aanvang van het koliek bekend?

B Welke verschijnselen heeft het paard vertoond?

C Betreft het een ruin, hengst of een (drachtige) merrie?

D Ligt er een normale hoeveelheid mest in de stal en hoe ziet de mest eruit?

E Heeft het paard recentelijk nog koliek gehad?

F Is het paard een luchtzuiger?

G Hoe is de kwaliteit van het voer en zijn er recentelijk nog rantsoenwisselingen geweest?

Tijdens het klinisch onderzoek probeert de dierenarts een idee te krijgen over de ernst van het koliek op dat moment. Criteria zijn o.a.:"

1. Hoogste van de hartfrequentie

2. Bevat de buik veel/weinig gras

3. Kleur van de oogslijmvliezen

4. Is het paard erg actief of juist apatisch?

5. Zweet het paard

Maak een Gratis Website met JouwWeb