Informatievoorpaardenliefhebbers.jouwweb.nl
Home » Ziek paard » Rhinopneumie 1

Rhinopneumie

Rhinopneumie bij het paard wordt veroorzaakt door een Herpesvirus en kent een drietal verschijningsvormen:

1. De ademhalingsvorm

2. De arbortusvorm

3. De neurologische (verlammings)vorm

Een typische eigenschap van het Rhinovirus is dat het dieren kan infecteren, zonder dat deze dieren ziekteverschijnselen tonen.

Een ander typische eigenschap van het virus, is dat het zich in het lichaam verborgen kan houden om bij voor het paard stressvolle omstandigheden alsnog de kop op te steken.

De ademhalingsvorm

De ademhalingsvorm toont zich net als de influenza als een virusinfectie van de voorste luchtwegen, met koorts en algemeen ziek zijn en eventueel dikke benen

De koorts kan zich met 2 pieken presenteren. Als complicatie kan een longontsteking ontstaan. Besmetting ontstaat vooral in het directe neuscontact met andere paarden

Preventie is mogelijk middels een enting, die echter minimaal 2 keer per jaar gegeven moet worden. Belangrijk is ook dat de enting als groepsenting wordt gegeven. Het enten van 1 paard in een groep paarden die niet geënt worden tegen de rhino lijkt niet zinvol.

Twee belangrijke stammen: EHV1 en EHV4

Kan prolemen veroorzaken met de voorste luchtwegen

De arbortusvorm

Drachtige merries, die geïnfecteerd worden met het rhinopneumonievirus, kunnen arborteren.

Belangrijke preventie maatregelen zijn:

1. Weinig/geen contact met andere paarden

2. Enten van de drachtige merrie op de 3e, 5e, 7e en 9e maand van de drachtigheid

De neurologische vorm

Deze vorm zou vooral ontstaan als virusdeeltjes zich binden aan door het paard geproduceerde antistoffen. Aan de combinatie virusdeeltjes-antistof kan zich nog een derde stof binden, waardoor een groter deeltje ontstaat, welke vast kan lopen in bloedvaten, die naar zenuwvezels lopen.

Door een terkort aan bloed sterven de zenuwvezels af en ontstaat de beruchte verlamming van de spieren van de achterhand